əkin-biçin

əkin-biçin
is. Əkinçilik; əkinçilik işi, tarlaçılıq. Əkin-biçin vaxtı. Əkin-biçin başlandı. – İskəndər səbir edib yarım ilə qədər gözlədi. Canına qulluq eləyib əkinə-biçinə getdi. M. Hüs.. Qafar . . kəndə gedər, əkinibiçini yığışdırmaq üçün atasına kömək edərdi. Ə. Ə..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • həsad — ə. 1) əkin biçin; 2) əkin biçin vaxtı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dirəv — f. əkin biçin, əkin …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • boyun — is. 1. Başın bədənlə birləşən hissəsi. Yoğun boyun. Əyri boyun. Uzun boyun. Boynundan yapışmaq. 2. Paltarın, boğazı dövrələyən hissəsi. Paltonun boynu. Dik boyun. Köynəyin boynu dardır. 3. Arabaya və kotana qoşulan cüt heyvan (öküz, ya kəl).… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qardaş — is. 1. Bir ata anadan, yaxud yalnız bir atadan və ya bir anadan olan oğulların bir birinə, yaxud bacısına nisbətən hər biri. <Qaraca çoban> . . bağıryaran bir səslə qıy vurub irəli şığıdı. İki qardaşı da gəlib ona qoşuldular. M. Rz.. . .… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qulluq — 1. is. 1. Xidmət, iş, vəzifə. O, böyük qulluqdadır. – Qulam mətbəədə qulluğa düzəldi. M. C.. // İş yeri, iş. <Turab> qulluğa yorğun getdi. Qızarmış gözlərinin altı kölgəli idi. Tez tez əsnəyirdi. M. Hüs.. Qulluq etmək – 1) xidmət etmək, bir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • səbir — 1. is. <ər.> 1. Xoşagəlməz, acı, haqsızlıq kimi üzücü hallar qarşısında səsini çıxarmadan onların keçib getməsinə dözmə, təhəmmül etmə. Bir dərd var ki, yerə göyə sığışmayan, ürək yandıran, insanı vərəmləndirən, səbir və təskinlik bilməyən; …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əkənək-biçənək — bax əkin biçin …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çin — 1. is. Taxıl, ot və s. biçmək üçün qısadəstəli, dişli, yarımdairəvi kənd təsərrüfatı aləti; dişli oraq. Çinlə ot biçmək. – Şuma vacibdi çünki beş cüt kəl; Biçinə çin gərəkdir, xırmana vəl. S. Ə. Ş.. Götürüb kəndlilər hərə bir çin; Başlanıbdır… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Tsez language — Tsez цезяс мец / cezyas mec Pronunciation [t͡sɛzˈjas mɛt͡s] Spoken in Russia Region Southern Dagestan …   Wikipedia

  • höyə — I (Qarakilsə) əkin üçün və ya da biçin üçün hər kəsə düşən yer payı. – Bı yerin höyəsi o yerə görə çox uzundu II (Zəngilan) əkmək üçün uzununa ayrılmış sahə. – Öküzün biri həməşə höyeynən gedər …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”